Sivu 1/3

3D-ammunnan EM-kilpailujen 29.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Lähetetty: 02.12.20 15.54
Kirjoittaja Harri Verho
3D-ammunnan EM-kilpailujen 29.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Yleistä
Tämä kuvaa, miten Suomen maajoukkue valitaan 3D-ammunnan Kv-kilpailuihin. Karsinnassa huomioidaan kunkin ampujan kohdalla kahden parhaan karsintakisan yhteistulos kolmesta. Karsintakilpailut (3) nimetään ja julkistetaan etukäteen ja kilpailut ovat toukokuu - heinäkuu aikana Suomessa.

Kisajoukkue ja sen nimeäminen
SJAL:n liittohallitus nimeää kisajoukkueen maastoammunnan lajivastaavan tekemän esityksen perusteella. Kisajoukkueeseen kuuluvat joukkuejohtaja, ampujia ja mahdollisesti huoltajia tai valmentajia. Kuhunkin luokkaan nimetään enintään kolme ampujaan paremmuusjonon mukaisessa järjestyksessä karsintakisojen tulosten perusteella.

Liittohallituksella on mahdollisuus perustelluista syistä nimetä tai olla nimeämättä joukkueeseen jokin urheilija myös muilla kuin tässä esitetyillä perusteilla tai saavutuksilla. Kisajoukkueen nimeämisessä pätevät myös SJAL:n yleiset edustustehtäviin nimettävien esteellisyyssäännöt (ei maksamattomia henkilökohtaisia/seuran maksuja SJAL:lle). Ampujat tulevat saamaan tiedon esteettömyydestään ennen karsinnan alkamista.

Karsintakilpailut 2021
Karsintakilpailuina käytetään nimettyjä 15.4. - 3.7.2021 välisenä aikana Suomessa järjestettäviä SJAL:n määrittelemiä 3D-kisoja, jotka ammutaan WA:n säännöillä. SJAL tavoite on julkistaa karsintakilpailujen päivämäärät viimeistään maaliskuussa 2021.

Kilpailijan ilmoittautuminen karsintaan ja ilmoittautumisen peruminen
Ampujat ilmoittautuvat kiinnostuksensa kilpailupaikasta maastoammunnan lajivastaavalle 31.3.2021 mennessä. Ilmoittautumalla karsintaan ampuja ilmaisee olevansa sitoutunut lähtemään kisamatkalle, mikäli sijoittuminen karsintakilpailuissa sen mahdollistaa.

Mikäli ampuja ei ennakkoilmoittautumisesta poiketen ei olekaan halukas lähtemään kisamatkalla, on hänen viimeistään 14.7.2021 mennessä ilmoitettava tiedosta maastoammunnan lajivastaavalle. Mikäli ampuja tekee perumisen määräajan jälkeen eikä lähdekään kisamatkalle on ampuja velvollinen korvaamaan SJAL:lle tästä aiheutuneet kustannukset. Ilmoittautuminen ja peruminen tehdään joko sähköpostilla tai tekstiviestillä maastoammunnan lajivastaavalle, joka kuittaa perumisen samalla tavoin.

Paremmuusjono
Paremmuusjonossa huomioidaan ne ampujat, jotka ovat määräpäivään mennessä ilmoittaneet kiinnostuksensa lähteä EM-kisoihin. Paremmuusjonossa otetaan vertailussa huomioon ne ampujat, jotka ovat ampuneet vähintään luokkansa B-rajaa vastaavan tuloksen ainakin yhdessä karsintaan nimetyssä kilpailuissa.

Paremmuusjonon vertailupisteet määräytyvät karsintakisoissa ammuttujen tulosten mukaisesti. Ampujan kahden parhaan tuloksen summa kolmesta karsintakilpailusta on vertailun lähtökohta. Mikäli kahdella tai useammalla ampujalla on samat vertailupisteet, paremman yksittäisen tuloksen ampunut ampuja sijoittuu ylemmäs, mikäli sekin on sama, verrataan ampujien kaikkia karsintakilpailujen tuloksia. Viime kädessä ampujien keskinäinen sijoitus paremmuusjonossa ratkeaa yhden nuolen shoot-off ammunnalla tai lajivastaavan tekemällä harkinnalla.

Maastoammunnan lajivastaava
Maastoammunnan lajivastaavana toimii Harri Verho, sähköposti harri@jousiampujainliitto.fi. Lajivastaavan tehtävänä on ylläpitää karsintaan osallistuvien ja joukkuejohtajaehdokkaiden listaa, karsintatilastoa sekä tehdä liittohallitukselle ehdotus kilpailujoukkueeksi.
Lajivastaava huolehtii tiedottamisesta karsintaan osallistuville siihen asti, kunnes joukkueenjohtaja on valittu. Tämän jälkeen joukkueenjohtaja vastaa yhteydenpidosta joukkueeseen valittujen ampujien, huoltajien ja valmentajien kanssa.

Joukkuejohtaja
Henkilöt, jotka ovat käytettävissä joukkuejohtajan tehtävään, ilmoittautuvat maastoammunnan lajivastaavalle 31.3.2021 mennessä. Myös kilpailijoiksi ilmoittautuneiden kohdalla käytettävyys on ehdollinen eli hänet voidaan nimetä joukkuejohtajaksi, jos hän ei mahdu kilpailijana joukkueeseen.

Joukkueenjohtajan valinnassa otetaan huomioon myös joukkueeseen ehdolla olevien ampujien mielipiteet. Joukkuejohtajan tehtävänä on matkustaa joukkuueen kanssa ja huolehtia joukkueesta koko kilpailumatkan ajan ja varmistaa, että ampujilla on ajantasaiset tiedot kilpailun aikatauluista ja tapahtumista sekä muutenkin mahdollisimman hyvät edellytykset hyviin kilpailusuorituksiin. Kilpailujoukkueen nimeämisen jälkeen joukkueenjohtaja vastaa tiedottamisesta joukkueenjäsenille ennen kisamatkaa sekä kisamatkan aikana sekä yhteydenpidosta SJAL:n toimiston kanssa mediaan kisan aikana.

SJAL maksaa nimeämänsä joukkueenjohtajan kulut (majoitus, lennot, kuljetukset, ilmoittautumismaksut, lounaspaketit).

Huoltajat ja valmentajat
Maastoammunnan lajivastaava voi esittää harkintansa mukaan ja perustelluista syistä joukkueeseen myös valmentaja/huoltaja –statuksella lähteviä henkilöitä. Huoltajien ja valmentajien tehtävänä on omalta osaltaan tukea ampujia kisamatkalla.

Joukkueen huoltajat (tai vastaavat) osallistuvat matkalle omalla kustannuksellaan, mikäli liittohallitus ei erikseen toisin päätä.

SJAL:n taloudellinen tuki joukkueeseen nimetyille ampujille
SJAL maksaa niiden ampujien henkilökohtaiset osallistumismaksut, jotka ovat karsintakisoissa ainakin kerran ampuneet vähintään A-rajan tuloksen. Tuki on osallistumismaksun suuruinen (ennakkoarvio 230 euroa). SJAL maksaa joukkueiden osallistumismaksut.
Muut maksut (majoitus, lennot, kuljetukset, lounaspaketit sekä mahdollisesti osallistumismaksun) ampujat maksavat itse.

Muuta
Sekä kilpailijoita, joukkueenjohtajaa että muita joukkueeseen nimettyjä henkilöitä koskevat liiton yleiset eettiset ja toiminnalliset säännöt heidän toimiessaan liiton edustajina. Edellä mainitut toimijat ovat liiton sääntöjen alaisia koko kilpailumatkan ajan.

Aikataulut (tarkentuvat kevään 2021 aikana)
31.3.2021: Viimeinen päivä ilmoittaa lajivastaavalle kiinnostuksensa osallistua karsintoihin
1.5.2021 (*): Viimeinen päivä alustavalle ilmoittautuminen kisoihin (montako ampujaa tulossa Suomesta).
4.7.2021: Esitys kisajoukkueen nimeämiseksi
12.7.2021 (*): Viimeinen päivä joukkueen päivittämiseen
la 28.8.2021 (*): Lähtö kisoihin (aikataulu tarkentuu lentojen selvitessä)
29.8.-4.9.2021: 3D-ammunnan EM-kisat Mariborissa, Sloveniassa.
Su 5.9.2021 (*): Paluu kisoista (aikataulu tarkentuu lentojen selvitessä)

(*) Nämä päivämäärät tarkentuvat kevään 2021 kuluessa.

Kisakustannukset (tarkentuvat kevään 2021 aikana)
...

A-rajat ja B-rajat, hyväksytty SJAL hallituksen kokouksessa 1.12.2021
Karsinnassa käytetyt A- ja B-rajat perustuvat aiempien vuosien EM- ja MM-kisojen alkukilpailujen tulostasoon. Tuloksissa on otettu huomioon ampujien määrä näissä kisoissa. Mikäli karsintakisan rastimäärä poikkeaa tästä, skaalataan tuloksia vastaavasti.

Sarja Luokka B-raja/A-raja
Miehet Talja 430 / 485
Miehet Barebow 370 / 420
Miehet Instinctive 340 / 390
Miehet Longbow 295 / 350

Sarja Luokka B-raja/A-raja
Naiset Talja 400 / 450
Naiset Barebow 300 / 365
Naiset Instinctive 270 / 320
Naiset Longbow 220 / 270

Re: 3D-ammunnan EM-kilpailujen 29.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Lähetetty: 02.12.20 15.57
Kirjoittaja Harri Verho
Karsintakilpailut (alustava):
22.5. Keuruun Jousi Karsinta/3D
12.-13.6. Ri-Jo Karsinta/3D (+ 3D-Cup)
3.7. YSJMA Karsinta/3D

Re: 3D-ammunnan EM-kilpailujen 29.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Lähetetty: 02.12.20 19.19
Kirjoittaja Harri Verho
Karsintaan ilmoittautuneet 1.4.2021
Karsintaan ilmoittautuminen suljettu.

Joukkueenjohtaja/ehdokkaita
- Vaajamäki Vesa
- Loitokari Pekka (mikäli ei valita ampujaksi)

Barebow naiset
Andström Kirsi, WT
Viljanen Anne, WT

Barebow miehet
Alakylmänen Matti, JJA
Viitanen Timo, Ku-Ry
Jälkö Petri, WT
Ahjokivi Pasi, WT
Andersson Riku, WT

Longbow naiset
Grönqvist Anna-Leena, Hood
Alaja Inke, Hood

Longbow miehet
Juha Juvani, SaiJo
Helmiö Ari, Hood
Partanen Juha, Hood

Instinctive miehet
Juha Juvani, SaiJo
Esa Vainikka, SaiJo
Marku Korhonen, Ascella
Harri Verho, TJA
Allén Petri, LJ

Instinctive naiset
Laamanen Susanna, Artemis

Talja naiset
Laurila Anne, Hood
Raunio Heli, WT

Talja miehet
Rutonen Mika, VJA
Laakso Tuomo, Ri-Jo
Laaksonen Timo/Ri-Jo
Loitokari Pekka, Ri-Jo
Pirppu Timo, Ri-Jo
Kangasmäki Arto, Jy-Su

Re: 3D-ammunnan EM-kilpailujen 29.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Lähetetty: 02.03.21 18.54
Kirjoittaja Harri Verho
Ilmoittautuminen karsintaan osallistumiseen on maaliskuun loppuun asti.

Re: 3D-ammunnan EM-kilpailujen 30.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Lähetetty: 31.03.21 18.06
Kirjoittaja Eva Sjöström
📢 Viimeinen päivä ilmoittautua mukaan karsintoihin!

Re: 3D-ammunnan EM-kilpailujen 29.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Lähetetty: 14.04.21 15.39
Kirjoittaja Esa Vainikka
Mitenkäs tuo menee noiden karsinta kilpailuiden osalta. Onko karsintaan osallistuvilla etuoikeus osallistua vai pitääkö kytätä milloin ilmoittautuminen aukeaa ja kiireesti ilmoittautua ettei jää pois kisasta?

Re: 3D-ammunnan EM-kilpailujen 29.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Lähetetty: 14.04.21 15.48
Kirjoittaja Harri Verho
Esa Vainikka kirjoitti: 14.04.21 15.39Mitenkäs tuo menee noiden karsinta kilpailuiden osalta. Onko karsintaan osallistuvilla etuoikeus osallistua vai pitääkö kytätä milloin ilmoittautuminen aukeaa ja kiireesti ilmoittautua ettei jää pois kisasta?
Todella hyvä kysymys - valitettavasti en tiedä onko minulla/liitolla minkäänlaista mandaattia tuossa suhteessa seuroihin jotka itse asiassa järjestävät kilpailut. Suosittelen siis aktiivisesti kutsujen seuraamista ja nopeaa ilmoittautumista kun ne tulevat.

Tällä hetkellä avoinna on Teuvan SM-Maastokilpailu.

Re: 3D-ammunnan EM-kilpailujen 29.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Lähetetty: 14.04.21 18.47
Kirjoittaja Esa Vainikka
Joo. Iitin 900 k täyttyi 1,5 vrk. Eli pitää seurata pari kertaa päivässä tai vähintään päivittäin niin varmistaa karsinta kisoihin pääsyn.

Re: 3D-ammunnan EM-kilpailujen 29.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Lähetetty: 15.04.21 08.26
Kirjoittaja Harri Verho
Esa Vainikka kirjoitti: 14.04.21 18.47Joo. Iitin 900 k täyttyi 1,5 vrk. Eli pitää seurata pari kertaa päivässä tai vähintään päivittäin niin varmistaa karsinta kisoihin pääsyn.
Tämän hetken säädösten mukaan maastokisoja on helpompi järjestää kuin tauluammuntakilpailuja. 2 metrin etäisyyssääntö vaikuttaa aivan eri tavoin kenttäolosuhteissa kuin maastossa, ja koska jousiammuntakilpailu ei ole (tänä kesänä) yleisötapahtuma niin meidän osallistujamäärillä en oleta tulevan ongelmia (24 rastia, max. 4 hlö per ryhmä, ampujien etäisyydet/maskien käyttö).

Seuroille on lähetetty ohjeistusta asiasta tällä viikolla ja kisapaikoilla toimihenkilöiden ohjeistusta tulee noudattaa.

Re: 3D-ammunnan EM-kilpailujen 29.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Lähetetty: 15.04.21 08.33
Kirjoittaja Harri Verho
Maastojousiammunnan/3D-jousiammunnan EM -kilpailuihin 2021 karsiville pidetään Zoom -etäpalaveri torstaina 6.5. klo 19.
Tilaisuudessa keskustellaan kevään kilpailuista ja karsinnasta ja muusta toiminnasta. Karsintaan mukaan ilmoittautuneille jaetaan Maaston Slackissä linkki kokoukseen, samoin se tullaan lähettämään emailitse ilmoittautuneille viimeistään 4.5.

Jos olet mukana karsinnassa, etkä ole saanut kutsua/linkkiä 5. toukokuuta mennessä, lähetä mailia osoitteeseen harri@jousiampujainliitto.fi.

Re: 3D-ammunnan EM-kilpailujen 29.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Lähetetty: 26.04.21 13.58
Kirjoittaja Harri Verho
https://www.archeryeurope.org/event/eu ... ibor-2021/

DEADLINES
Registration Opening Date ‐ online WAREOS 16 April 2021
Preliminary Entries Deadline 30 May 2021
Preliminary Hotel reservation and payment 30 May 2021
Final Entries Deadline 9 August 2021
Final Hotel reservation 9 August 2021
Transportation 9 August 2021
Final Payment 9 August 2021
Visa Application 1 July 2021

https://www.archeryeurope.org/wp-conten ... -V.2-D.pdf

Re: 3D-ammunnan EM-kilpailujen 29.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Lähetetty: 06.05.21 22.50
Kirjoittaja Harri Verho
Pidimme EM-kilpailuun pyrkivien 3D-ampujien kanssa kokouksen jonka nauhoite/slideset on jaettu Slack -kautta.

Päätöksiä mitä teimme kokouksessa:

Kesällä on kolme karsintakilpailua ja alkuperäiset ohjeet niihin liittyen ovat voimassa (kahden parhaan tuloksen summa kolmesta kilpailusta jne.).

Sovittiin että päätös 3D ja Maaston kisajoukkueesta tehdään niin että molempien karsintojen tulokset ovat tiedossa. Tämä siinä tapauksessa että molempien kilpailujen lopulliset ilmoittautumiset ovat myöhemmin kuin päätösajankohta. Mikäli peruutuksia tulee ja SJAl joutuu niistä maksamaan, pätevät tässä kohtaa alkuperäiset säännöt.

Tuomo Laakso tiedustelee SJAL kisavaatteita ja uusien asujen aikatauluja sekä mahdollisuutta käyttää edellisen vuoden asusteita.

Re: 3D-ammunnan EM-kilpailujen 29.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Lähetetty: 07.05.21 15.05
Kirjoittaja Tuomo Laakso
Ensinnäkin tiedoksi, että mahdollisuuksien mukaan mennään vanhoilla vaatteilla. Uusia ei siis tarvitse ostaa, kuin puutteiden osalta. Myös lainaukset tutuilta ja lajikollegoilta on mahdollisia, poislukien tietysti kisapaita. Jos käy niin ettei vanhasta mallistosta löydy enää kokoja, voidaan uudesta hankkia hyvin lähelle samanlaiset, jotka kelpaavat "kun riittävän kaukaa katsoo".

Kisapaitoja on tovi sitten saapunut (jossa on mukana myös viime vuonna tilatut ja valmiiksi painetut paidat). Suurelta osin niistä puuttuu vain nimipainatus, joka saadaan nopealla aikataululla toteutettua. Tästä syystä virallisen kisapaidan tilausta ei suositella tehtäväksi ennen kuin joukkuevalinnat on selvillä heinäkuussa.

Parempaa tietoa vaatteiden saatavuudesta, sovituksesta jne. saat, kun otat yhteyksiä Marja Raisomaan: seuratoiminta@jousiampujainliitto.fi

Summana: Vielä ei ole kiire kisapaidan tai muiden vaatteiden osalta, mutta suosittelisin että edustusvaatteiden (Takki, housut, shortsit) puutteiden osalta olkaa yhteydessä Marjaan ja ottakaa aloite, että heinäkuussa olette tilanteen päällä ja saatte tarvittavat vaatteet kun lähtökäsky tulee.

Re: 3D-ammunnan EM-kilpailujen 29.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Lähetetty: 20.05.21 12.29
Kirjoittaja Harri Verho
Juhana Rüster kirjoitti: 19.05.21 15.53 Teemme liittona puitesopimuksen 9lives yrityksen kanssa, joka toimii useassa pisteessä PK-seudulla, Tampereella ja Raisiossa. Testin ja todistuksen hinta on sopimuksessa 130€. Tämä onnistuu Olympiakomitean välityksellä.

Toimitan testiä tarvitseville tunnukset, joilla voitte itse varata testiajan. Koko maassa tämä ei siis onnistu. 9lives laskuttaa liittoa ja me artistia.

Re: 3D-ammunnan EM-kilpailujen 29.8.-4.9.2021 (Maribor, Slovenia) kilpailujoukkueen valintamenettely

Lähetetty: 24.05.21 08.28
Kirjoittaja Harri Verho
3D EM-kilpailuiden karsinnan tilanne Keuruun Jousen (1 osakilpailu) jälkeen:

Naiset Barebow 300 / 365
Viljanen Anne WT 377/A
Andström Kirsi WT 349/B

Miehet Barebow 370 / 420
Viitanen Timo Teuva 435/A
Andersson Riku WT 409/B
Ahjokivi Pasi WT 400/B
------------------------------------
Alakylmänen Matti JJA 395/B

Naiset Longbow 220 / 270
Alaja Inke Hood 246/B
Grönqvist Anna-Leena Hood 207/-

Miehet Longbow 295 / 350
Helmiö Ari Hood 284/-
Partanen Juha Hood 175/-

Miehet Instinctive 340 / 390
Juha Juvani SaiJo 344/B
Allén Petri LJ 342/B
Esa Vainikka SaiJo 280/-

Naiset Instinctive 270 / 320
Laamanen Susanna Artemis 179/-

Naiset Talja 400 / 450
Laurila Anne Hood 471/A
Raunio Heli WT 442/B

Miehet Talja 430 / 485
Rutonen Mika VJA 493/A
Kangasmäki Arto Jy-Su 482/B
Loitokari Pekka Ri-Jo 472/B
------------------------------------
Laakso Tuomo Ri-Jo 454/B
Laaksonen Timo Ri-Jo 433/B