Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

OK, MM, EM, World Cup, Euroopan GP ja World Games karsinnat Suomessa. Aikuiset ja juniorit. Tähtäin-, maasto ja talja.
Avoin foorumi, vain rekisteröityneet voivat kirjoittaa.

Valvoja: postmaster

Avatar
Harri Verho
Viestit: 477
Liittynyt: 17.08.09 22.14
Paikkakunta: Pirkanmaa
Viesti:

Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Viesti Kirjoittaja Harri Verho »

Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Yleistä
Tämä kuvaa, miten Suomen maajoukkue valitaan maastoammunnan Kv-kilpailuihin. Karsinnassa huomioidaan kunkin ampujan kohdalla kahden parhaan karsintakisan yhteistulos kolmesta. Karsintakilpailut (3) nimetään ja julkistetaan etukäteen ja kilpailut ovat toukokuu - heinäkuu aikana Suomessa.

Kisajoukkue ja sen nimeäminen
SJAL:n liittohallitus nimeää kisajoukkueen maastoammunnan lajivastaavan tekemän esityksen perusteella. Kisajoukkueeseen kuuluvat joukkuejohtaja, ampujia ja mahdollisesti huoltajia tai valmentajia. Kuhunkin luokkaan nimetään enintään kolme ampujaan paremmuusjonon mukaisessa järjestyksessä karsintakisojen tulosten perusteella.

Liittohallituksella on mahdollisuus perustelluista syistä nimetä tai olla nimeämättä joukkueeseen jokin urheilija myös muilla kuin tässä esitetyillä perusteilla tai saavutuksilla. Kisajoukkueen nimeämisessä pätevät myös SJAL:n yleiset edustustehtäviin nimettävien esteellisyyssäännöt (ei maksamattomia henkilökohtaisia/seuran maksuja SJAL:lle). Ampujat tulevat saamaan tiedon esteettömyydestään ennen karsinnan alkamista.

Karsintakilpailut 2021
Karsintakilpailuina käytetään nimettyjä 15.4. - 3.7.2021 välisenä aikana Suomessa järjestettäviä SJAL:n määrittelemiä kilpailuita, jotka ammutaan WA:n säännöillä. SJAL tavoite on julkistaa karsintakilpailujen päivämäärät viimeistään maaliskuussa 2021.

Kilpailijan ilmoittautuminen karsintaan ja ilmoittautumisen peruminen
Ampujat ilmoittautuvat kiinnostuksensa kilpailupaikasta maastoammunnan lajivastaavalle 31.3.2021 mennessä. Ilmoittautumalla karsintaan ampuja ilmaisee olevansa sitoutunut lähtemään kisamatkalle, mikäli sijoittuminen karsintakilpailuissa sen mahdollistaa.

Mikäli ampuja ei ennakkoilmoittautumisesta poiketen ei olekaan halukas lähtemään kisamatkalla, on hänen viimeistään su 4.7.2021 mennessä ilmoitettava tiedosta maastoammunnan lajivastaavalle. Mikäli ampuja tekee perumisen määräajan jälkeen eikä lähdekään kisamatkalle on ampuja velvollinen korvaamaan SJAL:lle tästä aiheutuneet kustannukset. Ilmoittautuminen ja peruminen tehdään joko sähköpostilla tai tekstiviestillä maastoammunnan lajivastaavalle, joka kuittaa perumisen samalla tavoin.

Paremmuusjono
Paremmuusjonossa huomioidaan ne ampujat, jotka ovat määräpäivään mennessä ilmoittaneet kiinnostuksensa lähteä EM-kisoihin. Paremmuusjonossa otetaan vertailussa huomioon ne ampujat, jotka ovat ampuneet vähintään luokkansa B-rajaa vastaavan tuloksen ainakin yhdessä karsintaan nimetyssä kilpailuissa.

Paremmuusjonon vertailupisteet määräytyvät karsintakisoissa ammuttujen tulosten mukaisesti. Ampujan kahden parhaan tuloksen summa kolmesta karsintakilpailusta on vertailun lähtökohta. Mikäli kahdella tai useammalla ampujalla on samat vertailupisteet, paremman yksittäisen tuloksen ampunut ampuja sijoittuu ylemmäs, mikäli sekin on sama, verrataan ampujien kaikkia karsintakilpailujen tuloksia. Viime kädessä ampujien keskinäinen sijoitus paremmuusjonossa ratkeaa yhden nuolen shoot-off ammunnalla tai lajivastaavan tekemällä harkinnalla.

Maastoammunnan lajivastaava
Maastoammunnan lajivastaavana toimii Harri Verho, sähköposti harri@jousiampujainliitto.fi. Lajivastaavan tehtävänä on ylläpitää karsintaan osallistuvien ja joukkuejohtajaehdokkaiden listaa, karsintatilastoa sekä tehdä liittohallitukselle ehdotus kilpailujoukkueeksi.
Lajivastaava huolehtii tiedottamisesta karsintaan osallistuville siihen asti, kunnes joukkueenjohtaja on valittu. Tämän jälkeen joukkueenjohtaja vastaa yhteydenpidosta joukkueeseen valittujen ampujien, huoltajien ja valmentajien kanssa.

Joukkuejohtaja
Henkilöt, jotka ovat käytettävissä joukkuejohtajan tehtävään, ilmoittautuvat maastoammunnan lajivastaavalle 31.3.2021 mennessä. Myös kilpailijoiksi ilmoittautuneiden kohdalla käytettävyys on ehdollinen eli hänet voidaan nimetä joukkuejohtajaksi, jos hän ei mahdu kilpailijana joukkueeseen.

Joukkueenjohtajan valinnassa otetaan huomioon myös joukkueeseen ehdolla olevien ampujien mielipiteet. Joukkuejohtajan tehtävänä on matkustaa joukkuueen kanssa ja huolehtia joukkueesta koko kilpailumatkan ajan ja varmistaa, että ampujilla on ajantasaiset tiedot kilpailun aikatauluista ja tapahtumista sekä muutenkin mahdollisimman hyvät edellytykset hyviin kilpailusuorituksiin. Kilpailujoukkueen nimeämisen jälkeen joukkueenjohtaja vastaa tiedottamisesta joukkueenjäsenille ennen kisamatkaa sekä kisamatkan aikana sekä yhteydenpidosta SJAL:n toimiston kanssa mediaan kisan aikana.

SJAL maksaa nimeämänsä joukkueenjohtajan kulut (majoitus, lennot, kuljetukset, ilmoittautumismaksut, lounaspaketit).

Huoltajat ja valmentajat
Maastoammunnan lajivastaava voi esittää harkintansa mukaan ja perustelluista syistä joukkueeseen myös valmentaja/huoltaja –statuksella lähteviä henkilöitä. Huoltajien ja valmentajien tehtävänä on omalta osaltaan tukea ampujia kisamatkalla.

Joukkueen huoltajat (tai vastaavat) osallistuvat matkalle omalla kustannuksellaan, mikäli liittohallitus ei erikseen toisin päätä.

SJAL:n taloudellinen tuki joukkueeseen nimetyille ampujille
SJAL maksaa niiden ampujien henkilökohtaiset osallistumismaksut, jotka ovat karsintakisoissa ainakin kerran ampuneet vähintään A-rajan tuloksen. Tuki on osallistumismaksun suuruinen (ennakkoarvio 230 euroa). SJAL maksaa joukkueiden osallistumismaksut.
Muut maksut (majoitus, lennot, kuljetukset, lounaspaketit sekä mahdollisesti osallistumismaksun) ampujat maksavat itse.

Muuta
Sekä kilpailijoita, joukkueenjohtajaa että muita joukkueeseen nimettyjä henkilöitä koskevat liiton yleiset eettiset ja toiminnalliset säännöt heidän toimiessaan liiton edustajina. Edellä mainitut toimijat ovat liiton sääntöjen alaisia koko kilpailumatkan ajan.

Aikataulut (tarkentuvat kevään 2021 aikana)
31.3.2021: Viimeinen päivä ilmoittaa lajivastaavalle kiinnostuksensa osallistua karsintoihin
1.5.2021 (*): Viimeinen päivä alustavalle ilmoittautuminen kisoihin (montako ampujaa tulossa Suomesta).
12.7.2021: Esitys kisajoukkueen nimeämiseksi
14.7.2021 (*): Viimeinen päivä joukkueen päivittämiseen
Pe 3.9.2021 (*): Lähtö kisoihin (aikataulu tarkentuu lentojen selvitessä)
5-12.9.2021: maastoammunnan EM-kisat Zagreb, CRO.
Su 13.9.2021 (*): Paluu kisoista (aikataulu tarkentuu lentojen selvitessä)

(*) Nämä päivämäärät tarkentuvat kevään 2021 kuluessa.

Kisakustannukset (tarkentuvat kevään 2021 aikana)
...

Lisäksi tarvittaessa (lisähintaan) Lounaspaketit, kisavaatteet, toinen matka-/jousilaukku lentokoneeseen

A-rajat ja B-rajat, hyväksytty SJAL hallituksen kokouksessa 1.12.2020
Karsinnassa käytetyt A- ja B-rajat perustuvat aiempien vuosien EM- ja MM-kisojen alkukilpailujen tulostasoon. Tuloksissa on otettu huomioon ampujien määrä näissä kisoissa. Mikäli karsintakisan rastimäärä poikkeaa tästä, skaalataan tuloksia vastaavasti.

Maaston rajat:
Luokka B-raja/A-raja
Miehet Talja 350 / 395
Miehet Barebow 275 / 315
Miehet Tähtäin 295 / 338
Naiset Talja 320 / 370
Naiset Barebow 220 / 270
Naiset Tähtäin 265 / 310

Luokka B-raja/A-raja
Juniorit miehet Talja 315 / 360
Juniorit miehet Barebow 220 / 275
Juniorit miehet Tähtäin 230 / 300
Juniorit naiset Talja 290 / 325
Juniorit naiset Barebow 200 / 250
Juniorit naiset Tähtäin 200 / 290

Huomioitavaa:
Maastoammunnan EM -kilpailu on 3D-EM-kilpailun kanssa peräkkäisillä viikoilla ja kilpailupaikkojen välinen etäisyys on noin 60km. Kilpailujen välille tullaan ennakkotietojen mukaan järjestämään bussikuljetus. Lisää 3D ammunnan EM-kilpailuista: viewtopic.php?f=38&t=6647
Avatar
Harri Verho
Viestit: 477
Liittynyt: 17.08.09 22.14
Paikkakunta: Pirkanmaa
Viesti:

Re: Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Viesti Kirjoittaja Harri Verho »

Karsintakilpailut (alustava):
8.5. vapaa viikonloppu
15.5. Maasto/Ascella Karsinta/Maasto
29.5. vapaa viikonloppu
10.-11.7. Maasto-SM/Teuva Karsinta/Maasto

Yksi karsintakilpailu on tällä hetkellä vielä määrittämättä (2.21.2021), myös muut kilpailut päivämäärinene ovat alustavia kunnes hyväksytty SJAL -kalenteriin. Toivomme hakemuksia joko 8.5. tai 29.5. viikonlopuksi.
Avatar
Harri Verho
Viestit: 477
Liittynyt: 17.08.09 22.14
Paikkakunta: Pirkanmaa
Viesti:

Re: Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Viesti Kirjoittaja Harri Verho »

Karsintaan ilmoittautuneet 1.4.2021
Karsintaan ilmoittautuminen on suljettu.

Joukkueenjohtaja/Ehdokas
- Vaajamäki Vesa
- Loitokari Pekka (mikäli ei valita ampujaksi)

Barebow naiset
Viljanen Anne, WT

Barebow miehet
Alakylmänen Matti, JJA
Viitanen Timo, Ku-Ry
Helmiö Ari, Hood
Jälkö Petri, WT
Ahjokivi Pasi, WT
Andersson Riku, WT

Talja naiset
Laurila Anne, Hood

Talja miehet
Rutonen Mika, VJA
Laakso Tuomo, Ri-Jo
Laaksonen Timo/Ri-Jo
Loitokari Pekka, Ri-Jo
Lehtonen Juha, Ri-Jo
Pirppu Timo, Ri-Jo
Korhonen Markus, Ascella
Kangasmäki Arto, Jy-Su

Juniorit naiset tähtäin
Aleksandra Ruuskanen, Artemis

Tähtäin miehet
Pyylampi Tero, TJA

Tähtäin naiset
Orama Sanna, TJA
Viimeksi muokannut Harri Verho, 25.06.21 11.59. Yhteensä muokattu 23 kertaa.
Avatar
Harri Verho
Viestit: 477
Liittynyt: 17.08.09 22.14
Paikkakunta: Pirkanmaa
Viesti:

Re: Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Viesti Kirjoittaja Harri Verho »

Ilmoittautuminen karsintaan osallistumiseen on maaliskuun loppuun asti.
Avatar
Harri Verho
Viestit: 477
Liittynyt: 17.08.09 22.14
Paikkakunta: Pirkanmaa
Viesti:

Re: Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Viesti Kirjoittaja Harri Verho »

Lisätietoa mahdollisuudesta karsiä pääsystä World Games -kilpailuun:
https://extranet.worldarchery.sport/doc ... /?doc=4836

QUALIFICATION SYSTEM FOR THE BIRMINGHAM 2022 WORLD GAMES ARCHERY
Version: 2.0| Published: 22 January 2021

Field archery
The Birmingham 2022 World Games will include an individual field archery competition for recurve and barebow archers.
Category Quota places
- Recurve men 12
- Recurve women 12
- Barebow men 12
- Barebow women 12
Total 48

Quota allocation (listed in order of precedence)
• One (1) place for the host country (United States of America).
• One (1) place for the 2018 World Archery Field Champion.
• Ten (10) places on the final ranking list at the 2021 World Qualification Event held at the 2021 European Field Championships.

A maximum of one (1) quota place will be awarded per country per category except for the places awarded to the host country and world champion, which are exempt from the maximum quota.

Quota reallocation
Any places that are returned will be reallocated on the final ranking list at the World Qualification
Event held at the 2021 European Field Championships. In case this event will not be held, the places
will be allocated based on the 2018 World Archery Field Championships.
Avatar
Eva Sjöström
Viestit: 71
Liittynyt: 04.05.17 09.14
Seura: Falcon

Re: Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Viesti Kirjoittaja Eva Sjöström »

📢 Viimeinen päivä ilmoittautua mukaan karsintoihin!
Avatar
Harri Verho
Viestit: 477
Liittynyt: 17.08.09 22.14
Paikkakunta: Pirkanmaa
Viesti:

Re: Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Viesti Kirjoittaja Harri Verho »

Esa Vainikka kirjoitti: 14.04.21 15.39Mitenkäs tuo menee noiden karsinta kilpailuiden osalta. Onko karsintaan osallistuvilla etuoikeus osallistua vai pitääkö kytätä milloin ilmoittautuminen aukeaa ja kiireesti ilmoittautua ettei jää pois kisasta?
Todella hyvä kysymys - valitettavasti en tiedä onko minulla/liitolla minkäänlaista mandaattia tuossa suhteessa seuroihin jotka itse asiassa järjestävät kilpailut. Suosittelen siis aktiivisesti kutsujen seuraamista ja nopeaa ilmoittautumista kun ne tulevat.

Tällä hetkellä avoinna on Teuvan SM-Maastokilpailu.
Avatar
Harri Verho
Viestit: 477
Liittynyt: 17.08.09 22.14
Paikkakunta: Pirkanmaa
Viesti:

Re: Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Viesti Kirjoittaja Harri Verho »

Maastojousiammunnan/3D-jousiammunnan EM -kilpailuihin 2021 karsiville pidetään Zoom -etäpalaveri torstaina 6.5. klo 19.
Tilaisuudessa keskustellaan kevään kilpailuista ja karsinnasta ja muusta toiminnasta. Karsintaan mukaan ilmoittautuneille jaetaan Maaston Slackissä linkki kokoukseen, samoin se tullaan lähettämään emailitse ilmoittautuneille viimeistään 4.5.

Jos olet mukana karsinnassa, etkä ole saanut kutsua/linkkiä 5. toukokuuta mennessä, lähetä mailia osoitteeseen harri@jousiampujainliitto.fi.
Avatar
Harri Verho
Viestit: 477
Liittynyt: 17.08.09 22.14
Paikkakunta: Pirkanmaa
Viesti:

Re: Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Viesti Kirjoittaja Harri Verho »

Pidimme EM-kilpailuun pyrkivien maastoampujien kanssa kokouksen jonka nauhoite/slideset on jaettu Slack -kautta.

Päätöksiä mitä teimme kokouksessa:

Vuonna 2021 on vain kaksi SJAL maastokilpailua:
1) 15.5. Maasto/Ascella Karsinta/Maasto
2) 10.-11.7. Maasto-SM/Teuva Karsinta/Maasto

Tämä johdosta kokouksen päätöksellä sovimme että karsintaan mukana otetaan yhden kilpailun tulos. Tulos on parempi tulos yllä mainituista kahdesta kilpailusta. Mikäli kahdella EM-kilpailuun karsimassa olevalla kilpailijalla on sama tulos, ampuvat he Shoot off:n joka tulos ratkaisee. Shoot off järjestetään erillisenä ja lajivastaavan osoittamana ajankohtana/paikkana.

Lisäksi sovittiin että päätös 3D ja Maaston kisajoukkueesta tehdään niin että molempien karsintojen tulokset ovat tiedossa. Tämä siinä tapauksessa että molempien kilpailujen lopulliset ilmoittautumiset ovat myöhemmin kuin päätösajankohta. Mikäli peruutuksia tulee ja SJAl joutuu niistä maksamaan, pätevät tässä kohtaa alkuperäiset säännöt.

Tuomo Laakso tiedustelee SJAL kisavaatteita ja uusien asujen aikatauluja sekä mahdollisuutta käyttää edellisen vuoden asusteita.
Tuomo Laakso
Viestit: 109
Liittynyt: 01.12.14 09.30
Seura: Riihi-Jouset

Re: Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Viesti Kirjoittaja Tuomo Laakso »

Ensinnäkin tiedoksi, että mahdollisuuksien mukaan mennään vanhoilla vaatteilla. Uusia ei siis tarvitse ostaa, kuin puutteiden osalta. Myös lainaukset tutuilta ja lajikollegoilta on mahdollisia, poislukien tietysti kisapaita. Jos käy niin ettei vanhasta mallistosta löydy enää kokoja, voidaan uudesta hankkia hyvin lähelle samanlaiset, jotka kelpaavat "kun riittävän kaukaa katsoo".

Kisapaitoja on tovi sitten saapunut (jossa on mukana myös viime vuonna tilatut ja valmiiksi painetut paidat). Suurelta osin niistä puuttuu vain nimipainatus, joka saadaan nopealla aikataululla toteutettua. Tästä syystä virallisen kisapaidan tilausta ei suositella tehtäväksi ennen kuin joukkuevalinnat on selvillä heinäkuussa.

Parempaa tietoa vaatteiden saatavuudesta, sovituksesta jne. saat, kun otat yhteyksiä Marja Raisomaan: seuratoiminta@jousiampujainliitto.fi

Summana: Vielä ei ole kiire kisapaidan tai muiden vaatteiden osalta, mutta suosittelisin että edustusvaatteiden (Takki, housut, shortsit) puutteiden osalta olkaa yhteydessä Marjaan ja ottakaa aloite, että heinäkuussa olette tilanteen päällä ja saatte tarvittavat vaatteet kun lähtökäsky tulee.
Avatar
Harri Verho
Viestit: 477
Liittynyt: 17.08.09 22.14
Paikkakunta: Pirkanmaa
Viesti:

Re: Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Viesti Kirjoittaja Harri Verho »

Karsintatilanne 15.5 Ascellan kilpailun jälkeen:

Naiset Barebow 220 / 270
Viljanen Anne WT 293/A

Miehet Barebow 275 / 315
Alakylmänen Matti JJA 309/B
Viitanen Timo Teuva 303/B
Ahjokivi Pasi WT 291/B
---------------------------------
Jälkö Petri WT 282/B
Andersson Riku WT 278/B
Helmiö Ari Hood 250/-

Naiset Talja 320 / 370
Laurila Anne Hood 376/A

Miehet Talja 350 / 395
Rutonen Mika VJA 385/B
Loitokari Pekka Ri-Jo 380/B
Lehtonen Juha Ri-Jo 372/B
------------------------------------------
Kangasmäki Arto Jy-Su 369/B
Laakso Tuomo Ri-Jo 367/B
Pirppu Timo Ri-Jo 325/-

Teuvan Maaston-SM kisat on toinen mahdollisuus ampua karsintatulos.
Viimeksi muokannut Harri Verho, 24.05.21 13.16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Juhana Rüster
Viestit: 536
Liittynyt: 11.01.10 16.21

Re: Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Viesti Kirjoittaja Juhana Rüster »

Täsmennyksenä kansainvälisten kilpailujen kustannuksiin. Myös mahdolliset pakolliset koronatestit (kotimaassa ja kilpailupailla) ovat omakustanteisia ja kotimaan testit tulee järjestää omatoimisesti voimassa olevien matkustusohjeiden mukaan. Rokotetut (molemmat rokotteet) saaneet hankkivat tarvittavan todistuksen, joka helpottaa matkustamista.
SJAL
Valmennuspäällikkö
Toiminnanjohtaja
Juhana Rüster
Viestit: 536
Liittynyt: 11.01.10 16.21

Re: Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Viesti Kirjoittaja Juhana Rüster »

Teemme liittona puitesopimuksen 9lives yrityksen kanssa, joka toimii useassa pisteessä PK-seudulla, Tampereella ja Raisiossa. Testin ja todistuksen hinta on sopimuksessa 130€. Tämä onnistuu Olympiakomitean välityksellä.

Toimitan testiä tarvitseville tunnukset, joilla voitte itse varata testiajan. Koko maassa tämä ei siis onnistu. 9lives laskuttaa liittoa ja me artistia.
SJAL
Valmennuspäällikkö
Toiminnanjohtaja
Avatar
Harri Verho
Viestit: 477
Liittynyt: 17.08.09 22.14
Paikkakunta: Pirkanmaa
Viesti:

Re: Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Viesti Kirjoittaja Harri Verho »

Tuli kysymyksiä lääkityksestä ja WADA:sta. Jos esimerkiksi jollakulla on lääkärin määräämä lääkitys joka on WADA listoilla, pitää se huomioida etukäteen.
Ohjeistusta asiaan löytyy esim täältä: https://suek.fi/antidopingtoiminta/eriv ... ityksessa/
Avatar
Pasi Ahjokivi
Viestit: 382
Liittynyt: 23.10.06 14.20
Paikkakunta: Vantaa, Finland
Viesti:

Re: Maastoammunnan EM-kilpailujen 5-12.9.2021 (Zagreb, CRO) kilpailujoukkueen valintamenettely

Viesti Kirjoittaja Pasi Ahjokivi »

Mitään kuvaa, pidetäänkö kisat?
Vastaa Viestiin